Ποιοι είμαστε

hide

Αρχική / Ο Σύλλογος / Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος για τη Δενδροκομία ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα ανθρώπων με πάθος και αγάπη για τα δένδρα.

Κύριος σκοπός μας είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με την προστασία, τη διατήρηση, τον έλεγχο και την φροντίδα των δένδρων και ιδιαίτερα των μεμονωμένων, σε αστικό ή δομημένο περιβάλλον, καθώς επίσης και η προώθηση των σύγχρονων δενδροκομικών πρακτικών στους επαγγελματίες.

Συγχρόνως έχουμε σαν μέλημα μέσω ενεργειών και δράσεων να προάγουμε, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και τους δημόσιους φορείς, μέσα από μια νέα οπτική, για την κατανόηση τόσο της αξίας όσο και των ίδιων των δένδρων στην πόλη και τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτά προσφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Από το 2015 είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Δενδροκομία (ΕΑC).